Minä perustan tulevaisuuden turvalliseen huomiseen – Toivottavasti sinäkin!

Turvallisuuden ammattilaisena pyrin antamaan poliittiseen päätöksentekoon parasta mahdollista osaamistani ja samalla nostamaan avoimesti ja oikea-aikaisesti keskusteluun uhat ja epäkohdat. Näköpiirissä olevista  haasteista huolimatta on kuitenkin hyvä muistaa, että Suomi voi paremmin kuin koskaan.

Yhteiskunnallisen vaikuttamisen kulmakivi on uskottavuus. Viime aikoina esiin tulleet epäselvyydet ja epäeettinen toiminta mm. vanhustenhoidossa on kestämätön suunta. Tällaiselle toiminnalle yritetään löytää hyviä selityksiä ja puolusteluja. Minun periaatteisiini ei kuulu katsoa ongelmista poispäin. Keskeisiä arvojani on rehellisyys, totuudessa pitäytyminen ja toisten ihmisten kunnioittaminen.

Kiitos kaikista saamistani yhteydenotoista. Ilman teiltä saamaani palautetta ja viestejä on mahdoton viedä asioita eteenpäin.

Yhteistyöterveisin, Juha

Jotta voi vaikuttaa täytyy osallistua. Totesin jo aikaa sitten, että asioihin voi vaikuttaa vain siellä, missä päätökset tehdään. Kansallinen lainsäädäntöön ja päätöksentekoon liittyvän vaikuttamisen keskeisin paikka on eduskunnassa.

Katse tulevaisuuteen

Työllisyyden parantaminen hyödyntää jokaista suomalaista. Ainoa keino varmistaa, että julkinen talous saadaan tasapainoon, on nostaa työllisyysastetta. Työllisyysaste tulee saada seuraavalla vaalikaudella lähelle 75 %.

Maahanmuuton tulee olla yhteiskunnallisesti kestävää. Päätöksenteon tulee olla tosiasioihin perustuvaa. Laiton maahantulo ja maassaolo tulee torjua. Turvapaikanhakijoilta tulee edellyttää tahtoa sopeutua yhteiskuntaamme – maassa maan tavalla.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat tuntuvia jo meidän elinaikanamme, eikä vasta lasten lapsiemme aikakautena. Suomen on ilmastoneuvotteluissa aktiivisesti edistettävä kansainvälisissä neuvotteluissa globaalia, 1,5 asteen tavoitteeseen perustuvaa ratkaisua. Suomen tulisi pyrkiä lähes päästöttömäksi vuoteen 2050 mennessä.