Mitä lääkkeitä sinulla olisi maahanmuuttajien kotouttamiseen ja työelämään mukaan saamiseen?

Mitä lääkkeitä sinulla olisi maahanmuuttajien kotouttamiseen ja työelämään mukaan saamiseen?

Ensinnäkin tosiasia on, ettei kaikkia ole mitenkään saatavissa mukaan työelämään. Joillain on lähtökohdat niin terveydellisistä kuin osaltaan ehkä motivaatiosta johtuen niin hankalat, ettei heitä lähivuosina nähdä työvoimapulaa helpottavana resurssina. Kotouttamisen lähtökohtana on luonnollisesti se, että ko. henkilöt osoittavat omalla toiminnallaan halua kuulua yhteiskuntaamme mm. opiskelemalla kieltä, kulttuuriamme ja sopeuttaen omaa toimintaansa suomalaiseen yhteiskuntaan. Useimmiten jos jokin menee pieleen kotouttamisessa, kuulee syyksi kerrottavan kulttuuriset syyt.

Selvää on, että kulttuurierot vaikuttavat moneenkin asiaan, mutta ympäröivään yhteiskuntaan sopeutuminen ja sääntöjen noudattamista tai noudattamatta jättämistä ei voi aina selittää kulttuurieroilla. Esimerkiksi rikosten tekeminen ei ole sallittua uskoakseni missään kulttuurissa.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.