Mikä on mielipiteesi Kruunuvuoren sillasta ja miten ratkaisisit Laajasalon liikenneongelmat?

Mikä on mielipiteesi Kruunuvuoren sillasta ja miten ratkaisisit Laajasalon liikenneongelmat?

Ensinnäkin Kruunuvuoren siltaratkaisu on osoittautunut todella kalliiksi hankkeeksi. Sillalla tulisi mahdollistaa myös muun kuin joukkoliikenteen ja kevyenliikenteen liikennöinti. En tiedä Suomesta yhtään vastaavaa hanketta, josta yksi liikennemuoto (yksityisautoilu) on rajattu pois.

Laajasalon liikenneongelmat pahenevat ”päivä päivältä”, koska uusi asuinalue saa koko ajan lisää asukkaita. Se toki on hieno asia ja alueesta tulee todella viihtyisä.

Liikenneratkaisut tulee tehdä mahdollisimman pian siten, että ne tukevat laajasalolaisten liikkumista. Pelkästään raitiotie- ja kevyenliikenteen ratkaisuilla ei voi ratkaista Laajasalon ja Kruunuvuorenrannan liikennettä. Mielestäni on tärkeää huomioida, että enemmistö asukkaista käyttää yksityisautoa, joten Herttoniemen kautta kulkeva liikenne tulee ratkaista järkevästi.  Samaan aikaan on pidettävä huolta, ettei raitioliikenneratkaisuista johtuvat muutokset kavenna kohtuuttomasti Laajasalon virkistysalueita eikä muutoinkaan vähennä merkittävästi alueen viihtyisyyttä.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.