Mikä olisi mielestäsi poliisien oikea määrä?

Mikä olisi mielestäsi poliisien oikea määrä?

Nykyisellään poliisien määrä on n. 7200 hlöä. Seuraavan hallituskauden tavoite on n. 7800 poliisissa ja se olisi mielestäni oikein hyvä alku. Tavoitteita asetettaessa tulisi pitää mielessä poliisien koulutusaika ja sen vaatimat resurssit. Lisäksi on muistettava, että poliisien määrän lisäys aiheuttaa lisätarvetta investointeihin eli jokainen pitää varustaa, poliisilaitoksissa pitää olla toimivat ja työturvalliset työtilat, ajoneuvokalusto jne. Pelkkä irrallinen heitto lukumäärästä ei ole siis ratkaisu vaan kaikki tulisi sitoa pitkän aikavälin tavoitteiksi.

Sisäisen turvallisuuden tila ja resurssit tulisi mitoittaa vaikka vuoteen 2030 saakka (pitää sisällään mm. Poliisin, Rajavartiolaitoksen, Pelastustoimen sekä Tullin) ja taakaamalla näille viranomaisille rahat budjetissa.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.