Talousarvioaloitteeni: Tukiperhetoiminnan matkakulukorvaus (2.3.2022)

Talousarvioaloitteeni: Tukiperhetoiminnan matkakulukorvaus (2.3.2022)

Tein talousarvioaloitteen sinällään pienehköstä mutta sitäki tärkeämmästä asiasta. Allekirjoittajia jättäessäni oli 23. Kiitos kaikille aloitteen allekirjoittajille ja toivon sille menestystä!

Talousarvioaloite 2.3.2022:

Kunnalla on velvollisuus järjestää tukiperhetoimintaa sosiaalipalveluna (lastensuojelulaki 36 § ja sosiaalihuoltolaki 28 §) joko itse tai ostopalveluna. Tukiperhetoiminnassa tuettava osallistuu normaaliin arkielämään tukiperheessä ja yöpyy tukiperheen luona esimerkiksi viikonloppuisin tai lomalla. Tukiperhe on monissa tapauksissa pääkaupunkiseudulla, mutta usein edestakainen matka saattaa olla jopa 200 km.

Tukiperheelle aiheutuu toiminnasta kuluja, jotka pääsääntöisesti korvataan tukiperheelle kaupungin toimesta. Tukiperheelle maksetaan lapsikohtainen palkkio (työkorvaus) ja kulukorvaus sekä mahdollisesti erikseen matkakuluja matkalaskun perusteella. Lainsäädännössä ei ole määräyksiä tukiperheille maksettavien hoitopalkkioiden ja kulukorvausten määrästä.

Helsinki on maksanut tukiperheille oman auton käytön kilometrikorvauksen, joka on saamani tiedon mukaan ollut vuosia 20 snt/km. Nykyisillä polttoainehinnoilla tuo korvaus on jäänyt auttamattomasti tasollaan jälkeen eikä kata tukiperheille syntyviä kuluja. Vertailun vuoksi todettakoon, että esimerkiksi valtion matkustussäännössä työntekijälle korvattava kilometrikorvaus on 46 snt/km.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Helsinki tarkistaa tukiperheille maksettavaa kilometrikorvausta siten, että se vastaa yleisten kustannusten nousua.

 

 

 

 

 

 

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.