Talousarvioaloitteeni menossa läpi: Tukiperhetoiminnan matkakulukorvausta korotetaan (7.9.2022)

Talousarvioaloitteeni menossa läpi: Tukiperhetoiminnan matkakulukorvausta korotetaan (7.9.2022)

Tein talousarvioaloitteen sinällään pienehköstä mutta sitäki tärkeämmästä asiasta. Allekirjoittajia jättäessäni oli 23. Kiitos kaikille aloitteen allekirjoittajille.

Lainaus lautakunnan päätöslistalta 6.9.2022

” Vuonna 2021 omien tukiperheiden matkakuluja korvattiin noin 15 000 euroa, ja se oli noin 5 prosenttia kaikista omien tukiperheiden kuluista. Vuonna 2021 matkakulujen korvauksia sai 81 perhettä. Korvauksia maksettiin HSL-lipuista tai kilometrikorvauksista.

Mikäli matkakulujen korvaamisen perusteeksi muutettaisiin vuodelle 2022 verottajan hyväksymä kilometrikorvaus (0,46 euroa kilometriltä), nousisivat toiminnan kustannukset noin 15 000 euroa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta näkee tarkoituksenmukaisena, että kohonneet polttoainekustannukset tullaan huomioimaan tukiperhetoiminnan kulukorvausta koskevassa sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan päätöksessä vuodelle 2023. Tukiperheistä on kova pula ja tämä yhdistettynä polttoaineiden hintojen nousuun on peruste nostaa tuki- perheiden kulukorvauksen tasoa.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan 6.11.2018 § 288 tekemän päätöksen mukaan sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päättää sosiaalihuollon toimeenpanoon liittyvien palkkioiden ja korvausten määristä muista kuin laissa säädetyistä tarkistuksista ja muutoksista. Tukiperheiden matkakulujen korvausperusteen muutos tullaan huomioimaan toimialajohtajan vuoden 2023 tukiperhetoiminnan palkkioita ja kulukorvauksia koskevassa päätöksessä.

 

 

 

 

 

 

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.