Archive

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteena tulee olla suomalaisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin takaaminen. Samaan aikaan on muistettava, että turvallisuus on paljon muutakin kuin poliisin, rajavartiolaitoksen ja puolustusvoimien ylläpitämä ns. kova turvallisuus. Olen pitänyt teemoissa aina esillä arjen turvallisuutta, joka on tosiasiallisesti mukana meidän kaikkien arjessa jokaisena...

Lähtökohtaisesti kyllä, joskaan kysymys ei määrittele mitä verotusta tarkoitetaan. Ansiotuloverotusta tulisi keventää ensi vaalikauden aikana. Kevennys pitäisi toteutetaan kautta linjan kaikille palkansaajille, koska työn verotus on haitallista kaikissa tuloluokissa. Lisäksi kevennys tulisi kohdistaa myös eläkeläisille. Rahat näihin veronkevennyksiin saataisiin nostamalla haittaverotusta (mm. alkoholi, tupakka ym.)....

Minulle työssäni näkyy päivittäin erilaiset rikollisuuden muodot. Nuorten ja jopa lasten väkivaltaisuus ja kouluissa tapahtuvat pahoinpitelyt ovat nousseet vakavaksi ongelmaksi. Viimeaikainen jengirikollisuus tai katujengit ovat niinikään huolestuttava ilmiö. Se millä nimellä ongelmaa kutsutaan ei ole merkityksellistä. Vain sillä on merkitystä, että ongelmaan puututaan nopeasti ja riittävän...

On päivänselvää, että tarvitsemme vanhuspalveluihin lisää hoitajia sekä lainsäädännön joka määrittelee hoitajamitoituksen ja sen valvonnan. Ikäihmisten joukko on hyvin monimuotoinen. Osa tarvitsee enemmän palveluita ja hoivaa kuin toinen. Jokaisen ikäihmisen tulee saada tarvitsemansa palvelut mahdollisimman hyvin omiin tarpeisiinsa. On muistettava, että ylivoimaisesti suurin osa seniorikansalaisista...