Archive

Tulee huolehtia siitä, että oikeusprosessit ovat tarkoituksenmukaisia ja riittävän nopeita. Tuomarien ja syyttäjien resursseihin tulee tehdä selkeä lisäys. Ei auta, että poliisit tutkivat juttuja nopeammin ja enemmän ellei käräjäoikeudet ja tuomioistuimet saa riittäviä resursseja hoitamaan niitä. Monet tuomarit ja syyttäjät ovat varmasti jaksamisen äärirajoilla....

Nykyisellään poliisien määrä on n. 7200 hlöä. Seuraavan hallituskauden tavoite on n. 7800 poliisissa ja se olisi mielestäni oikein hyvä alku. Tavoitteita asetettaessa tulisi pitää mielessä poliisien koulutusaika ja sen vaatimat resurssit. Lisäksi on muistettava, että poliisien määrän lisäys aiheuttaa lisätarvetta investointeihin eli jokainen pitää...