Archive

Kaupunginhallitus päätti lahjoittaa Ukrainan pelastustoimelle Helsingin kaupungin pelastuslaitokselle tarpeettomiksi jääneet viisi ensihoitoyksikköä. Lahjoituksen arvo yhteensä on noin 60 000 euroa. Pelastuslaitos sai käyttöönsä viime kesänä uusia ensihoitoyksiköitä eli ambulansseja. Ensihoitoyksiköiden elinkaari pelastuslaitoksella on noin kolme vuotta, jonka jälkeen ne toimivat varayksikköinä 3–5 vuotta. Lahjoitettavat ambulanssit ovat...

Tein talousarvioaloitteen sinällään pienehköstä mutta sitäki tärkeämmästä asiasta. Allekirjoittajia jättäessäni oli 23. Kiitos kaikille aloitteen allekirjoittajille. Lainaus lautakunnan päätöslistalta 6.9.2022 " Vuonna 2021 omien tukiperheiden matkakuluja korvattiin noin 15 000 euroa, ja se oli noin 5 prosenttia kaikista omien tukiperheiden kuluista. Vuonna 2021 matkakulujen korvauksia sai 81...

Tein talousarvioaloitteen sinällään pienehköstä mutta sitäki tärkeämmästä asiasta. Allekirjoittajia jättäessäni oli 23. Kiitos kaikille aloitteen allekirjoittajille ja toivon sille menestystä! Talousarvioaloite 2.3.2022: Kunnalla on velvollisuus järjestää tukiperhetoimintaa sosiaalipalveluna (lastensuojelulaki 36 § ja sosiaalihuoltolaki 28 §) joko itse tai ostopalveluna. Tukiperhetoiminnassa tuettava osallistuu normaaliin arkielämään tukiperheessä ja yöpyy...

Hyvät ystävät, Lämmin kiitos saamistani 866 äänestä. Kokoomus säilytti hienosti suurimman puolueen paikan Helsingissä 25,6 % kannatuksella ja 23 kaupunginvaltuutetulla.  Seuraavaksi tuli Vihreät 19,8 % kannatuksella. Vaalitulos antaa Kokoomukselle vahvan mandaatin jatkaa kaupungin ja kaupunkilaisten eteen tehtävää työtä. Pormestariehdokkaamme Juhana Vartiainen sai niinikään loistavan kannatuksen ja on...

Tärkeimpänä asiana on AM-ohjelman (Asumisen ja maankäytön toteutusohjelma) seurantaraportti. Seurantaraportti 2021 sisältää katsauksen Helsingin ajankohtaiseen asuntopoliittiseen tilanteeseen ja asuntotuotannon näkymiin sekä selvityksen AM-ohjelman 2020 tavoitteiden tähänastisesta toteutumisesta. Seurannan yhteydessä tuodaan tiedoksi myös keväällä 2019 hyväksyttyjen Helsingin tontinluovutusta koskevien linjausten arviointi. Esityslistassa liitteenä hyvä ja selkeä esitys...

Asianomaiselle apulaispormestarille/ toimialalle Viime aikoina julkisuudessa on käyty keskustelua poikkeuksellisen vakavista ja erityisen raaoista väkivallanteoista. Runsas vuosi sitten paljastui laaja ihmiskaupparikos, jonka uhreina oli lähtökohtaisesti eri ikäiset tytöt ja nuoret naiset. Loppuvuodesta paljastui useampia raakoja väkivaltarikoksia. Rikoksen uhreilla ja heidän läheisillään on lähes poikkeuksetta tarvetta erilaisille kaupungin...

Lauttasaaren ala-asteen koulun Lauttasaarentien toimipiste toimii nimensä mukaisesti osoitteessa Lauttasaarentie 50.  Lasten koulutien turvallisuus on heikko ja osin jopa vaarallinen, johtuen Lauttasaarentien kohtuullisen vilkkaasta liikenteestä sekä ajoneuvojen nopeuksista. Ajonopeudet ovat, varsinkin Länsiväylän läntisen liittymän suunnalta (Isokaaren suunnasta) tulevilla kuljettajilla liian kova.  On mahdollista, että autoilijat...

Asialistalla yhtenä tärkeimmistä on esitys satamatoimintojen uudelleenjärjestelyistä ja satama-alueiden maankäytöstä Eteläsatamassa, Katajanokalla ja Länsisatamassa. Satamatoimintojen kehittämisestä tehdään toivottavasti kauaskatseinen päätös, jotta mm. alueen liikennejärjestelyistä saadaan selvyys. Tilanne on kestämätön Jätkäsaaren asukkaiden, Helsingin Sataman ja sen palveluita käyttävien yritysten kannalta. Tukholman laivaliikenteen keskittäminen Katajanokalle ja Tallinnan laivaliikenteen keskittäminen...

Tänään julkaistiin pormestari Jan Vapaavuoren esitys vuoden 2021 budjetiksi. Helsingin talousarviota, kuten niin monen muunkin kunnan ja valtion,  laaditaan poikkeuksellisissa olosuhteissa. Globaali koronaviruspandemia on vaikuttanut talouteen niin maailmanlaajuisesti kuin Helsingissä. Vaikeassakin taloudellisessa tilanteessa Helsingin on mahdollista laatia budjetti, jossa käyttötalouden menot kasvavat ja investointitaso pysyy...

Ensinnäkin Kruunuvuoren siltaratkaisu on osoittautunut todella kalliiksi hankkeeksi. Sillalla tulisi mahdollistaa myös muun kuin joukkoliikenteen ja kevyenliikenteen liikennöinti. En tiedä Suomesta yhtään vastaavaa hanketta, josta yksi liikennemuoto (yksityisautoilu) on rajattu pois. Laajasalon liikenneongelmat pahenevat ”päivä päivältä”, koska uusi asuinalue saa koko ajan lisää asukkaita. Se toki...