Eduskuntatyö

Työskentelin kansanedustajana vaalikaudella 2007-2011.

Työskennellessäni eduskunnassa toimin varsinaisena jäsenenä hallintovaliokunnassa ja puolustusvaliokunnassa. Varajäsenen paikka minulla oli perustuslakivaliokunnassa.

Hallintovaliokunta käsittelee minulle tuttuja ja läheisiä asioita. Yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen (poliisitoimi), pelastustoimeen, rajavartiolaitokseen ja ulkomaalaisasioihin liittyvät asiakokonaisuudet ovat hyvin keskeisiä hallintovaliokunnan työssä. Lisäksi tulevat mm. valtion alue- ja paikallishallintoa, yleistä alue- ja rakennepolitiikkaa, yleishallintoasioita ja väestöhallintoa koskevat asiat.

Kansanedustajana

  • Hallintovaliokunnan jäsen
  • Puolustusvaliokunnan jäsen
  • Perustuslakivaliokunnan varajäsen
  • Patria Oyj:n neuvottelukunnan jäsen

Puolustusvaliokunta käsittelee puolustuspolitiikkaa, sotilaallista maanpuolustusta, kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittamista, asevelvollisuutta, sotilaskoulutusta, vapaaehtoista maanpuolustustyötä, kansainvälistä puolustusmateriaaliyhteistyötä ja puolustustarvikkeiden vientivalvontaa, poikkeusolojen lainsäädäntöä sekä sotilaallista kriisinhallintaa ja rauhanturvatoimintaa puolustushallinnon osalta koskevat asiat.

Näiden valiokuntien lisäksi toimin varajäsenenä perustuslakivaliokunnassa. Valiokunnan pääasiallisena tehtävänä on antaa lausuntonsa sen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin.

Eduskuntatyöhön liittyen olin jäsenenä Patria Oyj:n neuvottelukunnassa (2008-2012). Patria on kansainvälisesti toimiva puolustus- ja ilmailuteollisuuskonserni. Patria toimittaa ratkaisujaan sekä strategiselle yhteistyökumppanilleen Suomen puolustusvoimille että kansainvälisille markkinoille.